• Kontakt

Fortsatt besöksförbud

2020-07-17

Kommunen behåller förbudet mot inomhusbesök på våra vårdboenden.

Socialstyrelsen uppdaterade den 14 juli sina allmänna råd om undantag från besöksförbud på äldreboende för att understryka vikten av att värna sociala kontakter och planera för säkra besök. Bland annat öppnar Socialstyrelsen för möjligheten för besök av personer som har antikroppar mot covid-19

Region Dalarnas smittskyddsläkare Anders Lindblom råder dock att besöksförbudet även gäller personer med antikroppar.

Anledningen är att många antikroppstester ger missvisande resultat och det är ännu oklart vilka antikroppstester som ger ett pålitligt svar.

Smittskyddsläkaren rekommenderar därför kommunerna att avvakta med inomhusbesök av personer som har antikroppar mot covid-19 tills Socialstyrelsen klarlagt vilka antikroppstester som har tillräckligt hög känslighet för att man säkert kan lita på dessa. Detta för att undvika att äldre blir smittade och utvecklar allvarlig sjukdom.

Fullmäktigemöte Orrskogen
Sidan uppdaterad 2020-07-17 av