Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Förskolan Hästen byggs ut

Behovet av fler förskoleplatser blir allt större och kommunen har nu budgeterat 33 miljoner kronor i en utbyggnad av tre helt nya avdelningar på förskolan Hästen med plats för ca 60 barn.

Förskolan ligger på Storbygärdet ca 2,5 km väster om Malungs centrum och tar idag emot barn i åldern 3-5 år på fyra avdelningar.

– Jag är mycket glad över att denna satsning är igång. Det här sänder ut en viktig signal om att vi är en kommun med framtidstro där vi satsar på våra yngsta invånare, säger Sofia Söderström (S), ordf. barn- och utbildningsnämnden.

Utbyggnaden innebär också att

  • möjligheterna att man kan täcka upp för varandra vid korttidsfrånvaro i större utsträckning när fler avdelningar finns på samma ställe.
  • öppningar och stängningar kan samordnas
  • lokalerna blir mer ändamålsenliga
  • det blir enklare med kollegialt lärande där det satsas på kompetens och kvalitet

Målet är att förskolan ska stå klar hösten 2020.

Sidan uppdaterad 2019-06-10 av