• Kontakt

Folkomröstningen om Ripfjället skjuts fram

Den 17 februari 2020 beslutade kommunfullmäktige i Malung-Sälen att hålla en kommunal folkomröstning gällande en eventuell etablering av vindkraftspark Ripfjället den 17 maj i år.

Förberedelserna inför folkomröstningen har sedan fullmäktiges beslut pågått i nära dialog med Valmyndigheten. Bland annat har valsedlar formgivits, röstningslokaler bokats och valförrättare rekryterats.

Men sedan i mitten av mars har konsekvenserna av coronasmittan ökat allt mer och påverkat hela vårt samhälle. Bland annat uppmanas personer över 70 år att stanna hemma och fler än 50 personer får inte vistas i samma lokal. Vid en kommunal folkomröstning är målet ett så högt valdeltagande som möjligt, men med risk för smittspridningen av covid-19 är det troligt att ett antal röstberättigade tvekar till att gå och rösta, vilket är ett demokratiskt problem.

Kommunens valsamordnare har haft dialog med smittskyddsläkare vid Region Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna, SKR och Valmyndigheten och den samlade bedömningen är att folkomröstningen bör skjutas fram.

Jörgen Norén (S)

Det beslutet måste dock kommunfullmäktige fatta och därför kallar nu fullmäktiges ordförande Jörgen Norén (S) till ett extra sammanträde.

- Jag har valt att kalla till ett extra fullmäktigemöte tisdagen den 7 april med ambitionen att vi då beslutar att skjuta fram folk-omröstningen på grund av rådande situation med coronaviruset och de restriktioner Folkhälsomyndigheten tagit fram, säger Jörgen Norén (S).

- Det viktigaste för oss är att tänka på de som tillhör riskgrupperna och de äldre, som måste få samma demokratiska möjligheter att kunna rösta. Dessutom råder nu ett nationellt besöksförbud på äldreboenden vilket skapar problem för de som själva inte kan ta sig till en röstningslokal och måste anlita ett ombud, säger valnämndens ordförande Ronny Larsson (S).

Sidan uppdaterad 2020-04-07 av