• Kontakt

En annorlunda vardag i höst

2020-08-20

Nu är det dags att fortsätta höstens arbete efter en intensiv vår och sommar.

Malung-Sälens kommun följer hela tiden utvecklingen i landet och tar till oss av de råd och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och övriga myndigheter ger. Vi har bland annat haft en utökad information om handhygien, att hålla avstånd, att kunna arbeta hemma och att vi försöker minska interna och externa kontakter.

Det är också fortsatt viktigt att den som känner sig sjuk stannar hemma. Dessa rekommendationer gäller även i fortsättningen.

Kommunens pandemigrupp fortsätter jobba

Pandemigruppen är fortsatt aktiverad för att kunna agera om något uppstår i våra verksamheter och fortsätter härmed att ha möten en gång i veckan.

Malung-Sälens kommun följer händelseutvecklingen i landet och länet och kan med kort varsel ändra strukturen för att kunna hantera ev. uppkomna situationer på bästa sätt.

Sidan uppdaterad 2020-08-28 av