Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Elever i årskurs 9 har bäst betyg i Dalarna

Eleverna som lämnar årskurs 9 i Malung-Sälens kommun har i genomsnitt bättre betyg än andra elever i Dalarna.

Meritvärdet det högsta i Dalarna

Det genomsnittliga meritvärdet för eleverna i Malung-Sälens kommun ligger högst i länet. Det visar färsk statistiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster från Skolverket.

Meritvärdet är summan av värdet för de 17 bästa betygen i elevens slutbetyg. Meritvärdet för eleverna i årskurs 9 i Malung-Sälens kommun ligger på 237,2 poäng. Länstvåan Falun hamnar på 231,2 poäng.

Skolverkets statistik visar också att andelen som uppnått kunskapskraven i alla ämnen uppgår till 83,9 procent i Malung-Sälens kommun. Även det är högst i länet.

- Vi är lite bortskämda med att få bra resultat i olika undersökningar, men det är alltid roligt att få ett kvitto på att vi har en stabil organisation med en engagerad ledning och personal, hela vägen från förskolan upp till grundskolan, säger Torbjörn Martinsson, chef för barn- och utbildningsförvaltningen.

Det man kan konstatera är att flickor har högre meritvärde än pojkar, vilket lärarna på skolorna är medvetna om och arbetar med.

Sidan uppdaterad 2018-10-04 av