• Kontakt

Eldningsförbud upphävs

På grund av minskade brandriskvärden upphävs eldningsförbudet i samtliga kommuner i Dalarna.

Var alltid aktsam vid eldning

På grund av minskade brandriskvärden i skog och mark har Dalarnas räddningschefer i dag, i samråd med Länsstyrelsen, beslutat att upphäva eldningsförbudet i samtliga kommuner i Dalarna. Samtidigt manar man till aktsamhet och förtydligar den enskildes ansvar.

Var alltid aktsam vid eldning oavsett om eldningsförbud råder eller ej. Den enskilde har alltid skyldighet att hålla utrustning för släckning av brand, och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och hindra eller begränsa skador till följd av brand. Om eld sprider sig vid eldning kan den ansvarige göra sig skyldig till allmänfarlig vårdslöshet.

Eldning av större rishögar ska alltid anmälas till räddningstjänsten. Brandriskvärderna uppdateras regelbundet klockan 09.00 varje dag. Aktuell information om Malung-Sälens kommun: ring 0280-181 19 alternativt besök den här sidan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2019-04-30 av