Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Drygt tio personer sägs upp efter slutförhandling

Efter dagens slutförhandling mellan Malung-Sälens kommun och de fackliga organisationerna är det nu klart att sammanlagt 13 medarbetare kommer att sägas upp på grund av arbetsbrist.

- Det blir färre än vårt varsel på 55 personer då vi kommit överens om avtals- och pensionslösningar med ett antal medarbetare, säger Hans Unander, kommunalråd i Malung-Sälens kommun.

Många avtals- och pensionslösningar

Det var i april som Malung-Sälens kommun annonserade att man inledde processen att varsla sammanlagt 55 personer om uppsägning på grund av arbetsbrist. Orsaken är de stora underskott som kommunen redovisat under åren 2012-2015, och de krav som finns på att underskotten måste återställas.

Tidigare besparingsförslag visade sig inte ge tillräcklig effekt. För att snabbt få ordning på ekonomin och uppnå en positiv effekt 2018 valde kommunen att inleda processen med att varsla 55 personer – 36 tjänstemän och 19 kollektivanställda.

Vid dagens slutförhandling har bland annat turordningslistorna för varje enskild driftsenhet där man identifierat arbetsbrist diskuterats. Under processen har varslet justerats till att omfatta 51 tjänster efter att risk- och konsekvensbeskrivningarna presenterades. Kommunen har också kommit överens med ett antal medarbetare om avtals- eller pensionslösningar, vilket reducerat antalet personer till 13 som nu kommer att sägas upp på grund av arbetsbrist.

Uppsägningstiden varierar för de medarbetare som nu drabbas. Om den anställde haft en sammanhängande anställningstid sedan minst tolv månader är uppsägningstiden sex månader. För anställda som fyllt 57 år och varit anställda under minst tio år är uppsägningstiden tolv månader.

- Ett antal medarbetare måste tyvärr lämna oss vilket är mycket tråkigt. Men om vi inte genomför den här åtgärden nu riskerar vi att hamna i ett ekonomiskt läge där vi skulle behöva säga upp ännu fler. Vi har en väldigt låg arbetslöshet i kommunen och efterfrågan på arbetskraft är hög så jag tror och hoppas, att de som nu tvingas lämna oss snart kommer att ha hittat ett nytt arbete, säger kommunalrådet Hans Unander.

Kommunen och de fackliga organisationerna har under slutförhandlingarna varit överens om att genomföra de föreslagna åtgärderna för att få ordning på kommunens ekonomi. Ekonomiskt beräknas kostnaderna minska tre miljoner kronor under 2017, drygt 25 miljoner under 2018 och 27,5 miljoner kronor under 2019.

Tjänster som berörs av varslet

Sidan uppdaterad 2017-06-15 av