• Kontakt

Besök på våra äldreboenden - faran inte över än

2021-02-24

Många av våra äldre har nu fått vaccin mot Covid-19 och vaccinet ger ett gott skydd, men den allmänna smittspridningen i samhället är fortsatt hög.

Därför gäller fortfarande de nuvarande smittförebyggande åtgärderna inom vård och omsorg.

Folkhälsomyndigheten skriver att när smittspridningen har dämpats och det finns mer kunskap om effekterna av vaccinationen på smittspridningen så kan de smittförebyggande åtgärderna förändras.

Därför ber vi alla besökare fortsätta att tillämpa våra rutiner för smittsäkra besök på boendet.

Tänk på:

  • Du måste vara frisk vid ditt besök
  • Använd handsprit innan och efter besöket
  • Undvik att ha fysisk kontakt med din anhörige

Vi hänvisar våra besök i första hand till besöksrum, som finns på alla boenden.

Vi vill att alla besökare följer de hygienkrav vi ställer och använder sig av visir eller munskydd för att minska smittspridning. Vid frågor går det bra att vända sig till enhetschef på boendet.

Ring till din anhörigas avdelning och boka en tid så får du hjälp av personalen att göra besök.

Tack för visad hänsyn!

Sidan uppdaterad 2021-02-24 av