• Kontakt

Arbetet med ny polisstation i Sälen kan nu fortsätta

2021-10-04

Även Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt avslår protesterna mot placeringen av den nya polisstationen i Sälen.

- Det här var väntat och det känns bra att arbetet framåt nu kan fortsätta. Det här är en viktig och bra satsning för bygdens utveckling, säger kommunalråd Hans Unander (S).

Detaljplanen överklagades först till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt som kom med sin dom i slutet av april i år. Därefter överklagades ärendet ytterligare en distans upp, till Mark- och miljööverdomstolen men enligt deras dom som kom idag finns inte skäl att ge prövningstillstånd vilket innebär att detaljplanen där den tilltänkta polisstationen ska stå står fast.

Regeringen har tidigare gett klartecken och beviljar framställan från polisen om att ingå ett 15-årigt hyresavtal i Sälen för nybyggnation och förhyrning av nya lokaler, preliminärt från 1 mars 2024.

Sidan uppdaterad 2021-10-04 av