• Kontakt

Alla omklädningsrum och gymmet i Sälen stängs

2020-11-18

P.g.a. den rådande pandemin är omklädningsrummen vid de kommunala idrottshallarna stängda tills vidare. Förbudet gäller alla äldre än 15 år. Vänligen respektera stängningen som är i linje med de allmänna råd som nu är beslutade för länet.

Malungs ishall

Allmänhetens åkning i ishallen är tillåten endast för ungdomar under 15 år.

För besökare i någon hall gäller myndigheternas förbud och/eller råd.

Övriga lokaler ska användas med sunt förnuft och om möjligt bör ni pausa all vuxenidrott.

OBS! Glöm inte de allmänna råden om handtvätt m.m.
För mer info maila: bokningen@malung-salen.se.

Även gymmet i Sälen stängs

Medlemskapet fryses och förlängs månadsvis så länge stängningen varar.

Förlängning av medlemskapet sker när vi öppnar igen. För mer info kan ni kontakta personalen på biblioteket i Sälen eller bokningen@malung-salen.se.

Frågor?
Kontakta Anders Fält, enhetschef fritid
anders.falt@malung-salen.se
0280-181 70

Sidan uppdaterad 2020-11-19 av