• Kontakt

Äldre på våra boenden har nu fått tredje vaccindosen

2021-10-29

Nu har alla våra äldre som tackat ja till vaccin och som bor på särskilt boende för äldre (SÄBO) fått sin 3:e dos covidvaccin.

En vecka efter covidvaccinationen kommer alla som bor på Malung-Sälens äldreboenden även att att erbjudas vaccin mot säsongsinfluensa.

I onsdags meddelade regeringen och Folkhälsomyndigheten att alla över 16 år kommer att erbjudas en tredje dos vaccin. Det kommer dock att ske successivt och personer över 65 år och personal inom hemtjänst och omsorg är först ut. 

Den tredje dosen kan ges tidigast sex månader efter det att man fått sin andra dos. Tidigare har personer över 80, de som bor på särskilt boende eller med hemtjänst samt personer med nedsatt immunförsvar erbjudits en tredje dos. Nu kommer fler personer inkluderas, med start i åldersgruppen 65-79.

Sidan uppdaterad 2021-10-29 av