• Kontakt

47 miljoner plus för kommunen 2020

2021-03-09

Kommunens ekonomiska resultat för 2020 är nu färdigräknat och visar ett plusresultat på 47 miljoner kronor.

Det är 36 miljoner bättre än vad som var budgeterat och det beror främst på en högre aktieutdelning från Malungs Elverk och fler generella statsbidrag från riksdagen och regeringen. Delar av pengarna från Elverkets utdelning har gått till diverse investeringar och satsningar under 2020 och framåt.

Stora satsningar har gjorts på kommunens föreningsliv under året och kommunen har avsatt pengar till ny klimatsmart och energisnål vägbelysning, bland annat på den planerade nya sträckningen längs riksväg 66 i Tandö-Bu samt belysning längs motionsspåren i Malung, Tandö, och Tjärnheden.

- Det är riktigt glädjande att vi fått ett fint plusresultat i bokslutet för 2020. Vi behöver fortsätta ha bra ekonomiska resultat framöver för att kunna genomföra de stora investeringarna vi planerar, där vi till stor del prioriterar våra barn och unga i kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Unander (S).

- Några exempel på de större satsningarna är nybyggnationer på flera av våra grundskolor, bygga helt ny simhall och fullstor idrottshall i delar av gamla Rosengrenslokalerna, säger Hans.

Sidan uppdaterad 2021-03-09 av