Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Kontakta oss

Du är alltid välkommen att ringa, maila eller skriva till Malung-Sälens kommun.

Malung-Sälens kommun

Postadress: Box 14, 782 21 Malung

E-post: kommun@malung-salen.se
Telefontid: måndag-torsdag 07.30-16.00 samt fredag 07.30-15.00
Växeln: 0280-181 00

Vid akuta ärenden, utanför kontorstid, ang. kommunens fastigheter samt vatten/avlopp,
ring 023-200 38.

Kommunchef

Christina Holback
Telefon: 0280-181 32
E-post: christina.holback@malung-salen.se

Kanslichef

Christina Semdahl
Telefon: 0280-181 33

Kommunikationschef

Frida Liljequist
Telefon: 0280-186 40
E-post: frida.liljequist@malung-salen.se

Kommunalråd, ordförande kommunstyrelsen

Hans Unander (S)
Telefon: 070-686 18 10
E-post: hans.unander@malung-salen.se

Oppositionsråd, ledamot kommunstyrelsen

Mikael Östling (M)
Telefon: 0280 - 181 31
E-post: mikael.ostling@malung-salen.se

Dataskyddsombud för Malung-Sälens kommun

Titti Hedin Kvick
Telefon: 0280-186 88
E-post: dataskyddsombud@malung-salen.se

Beställning av färdtjänstresa

Dalatrafiks beställningscentral
Telefon: 0774-44 00 00
E-post: bokning@dalatrafik.se

Räddningstjänsten i Malung

Telefon: 0280-182 60

Gata och park

Arbetsledare Therese Eriksson
Telefon: 0280-182 13
E-post: therese.eriksson@malung-salen.se

Skolkansliet

Kontaktuppgifter

Ungdomsmottagning

Telefon: 0280-49 82 60

Missbruk och beroende

Telefon. 0280-188 17

Försörjningsstöd

Telefon: 0280-188 17

Biståndshandläggare

Kontaktuppgifter

Konsumentvägledning

Telefon: 0280-181 09
E-post: konsument@malung-salen.se

Bibliotek

Kontaktuppgifter
Kulturskolan
Tf. kulturchef Louise Kratz
Telefon: 0280-186 12
E-post: louise.kratz@malung-salen.se 

Stadsbyggnadskontoret

Telefon:0280-181 47
E-post: stadsbyggnadskontoret@malung-salen.se
Detaljplaneärenden, e-post: plan@malung-salen.se
Kontaktuppgifter

Miljökontoret

E-post: miljokontoret@malung-salen.se
Kontaktuppgifter

Turistbyrå

Kontaktuppgifter

Överförmyndare

Telefon: 0280-181 91
E-post: overformyndaren@malung-salen.se

Sidan uppdaterad 2020-03-06 av