Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Earth Hour

Earth Hour 2020 infaller den 28 mars kl 20.30-21.30.

Då fortsätter vi sätta ljus på klimatförändringarna och på den minskande biologiska mångfalden. Släck och höj din röst för planeten!

Årets tema: Släck – och höj din röst för planeten

När klimatförändringarna fortsätter att öka och den biologiska mångfalden drastiskt dalar, måste vi sätta fokus på att prioritera och ta hand om vårt enda hem – planeten.

Under Earth Hour uppmärksammar vi vår planets största utmaningar, klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald. Vi visar hur klimatförändringarna påverkar vår natur och våra arter – och hur naturen kan lindra effekten av klimatförändringar.

Vi visar hur maten och vår konsumtion påverkar planeten och den biologiska mångfalden och vad vi som individer, kommun, organisation, företag och beslutsfattare kan göra för att minska vårt ekologiska fotavtryck och vår negativa påverkan på djur och växter.

Och hur ser kopplingen mellan vårt sätt att leva och planetens välbefinnande ut? Det kommunicerar vi under årets Earth Hour.

Världsnaturfonden

Sidan uppdaterad 2020-03-19 av

Kalenderarkiv

2020 Mars
Februari