Logotyp för Malung-Sälens kommun

Otjänligt dricksvatten, Gubbmyren

Boendes på Gubbmyren i Sälen rekommenderas att koka sitt dricksvatten tillsvidare

Rekommentationen om att koka sitt vatten gäller tillsvidare då prover visar på bakterier i vattnet, bl.a. e-coli.

OBS! Detta är en enskild brunn, ej kommunalt vatten.

Samfälligheten som äger systemet ansvarar för att åtgärda dricksvattnet. Miljökontoret på kommunen är tillsynsmyndighet och följer utbrottet samt kontrollerar att åtgärder sker.

Frågor? Kontakta samfälligheten:

Sidan uppdateras när nya besked kommer.

Området där kokningsrekommendationen gäller.

18 April 2024