Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Kungörelse om granskning - Nordklintområdet i Stöten , Sälen

På uppdrag av bland annat bostadsrättföreningarna i området har detta planförslag upprättats. Planområdet är beläget I Stötenområdet och är i dagsläget bebyggt med fritidshus. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra inredning av loft och byggnation av invändigt bjälklag i befintliga byggnader. Ingen ny byggnadsarea har tillskapats, och enligt föreningarna kommer inga nya bäddar i praktiken att tillföras. Med den nya detaljplanen rättar man även till avvikelser från den gamla planen, där exempelvis angöringsvägar, parkeringar och gångvägar utförts på naturområde.

Instans:
Kommunstyrelsen
Typ av anslag:
Kungörelse
Tillkännagivandet publicerat:
30 maj 2024 t.o.m 31 juli 2024
Förvaringsplats för protokollet:
Kommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
Sekreterare:
Anna Ljungberg
Paragrafer:
PBL 5:19
Nedladdningsbart protokoll/handling:
Nordklintområdet i Stöten Öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad: 2024-05-30