Logotyp för Malung-Sälens kommun

Kungörelse om granskning - Tandådalens Fjällvillor

Planområdet är beläget i Sälenfjällen vid Tandådalens centrum.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra utbyggnad av befintliga stugor, samt tillbyggnad av ett parhus för att komplettera befintlig bebyggelse. Planen syftar i övrigt till att reglera planområdet i linje med befintlig bebyggelsestruktur.

29 Februari 2024