Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Politikerna sammanfattar 2019-2022

Hans Unander (S), Pär Kindlund (C) och Thomas Ericsson (L)

Att sammanfatta fyra innehållsrika år i Malung-Sälens kommun i några textrader är inte det enklaste, men här kommer ett försök.

Den här mandatperioden har varit händelserik, spännande och innehållit både små och större, historiska händelser.

– Det har varit en intressant mandatperiod som har utvecklat kommunen i stort samförstånd i majoritet. Ett stort tack till Centerpartiet och Liberalerna för ett ömsesidigt förtroende och respekt för varandras olikheter, säger Hans Unander (S).

2019


2019 fick vi möjligheten att delta på flera invigningar, bland annat multiarenan i Sälen, Dollar Store i Malung och självklart två väldigt viktiga infrastruktursatsningar, för med bara knappt ett halvårs mellanrum invigdes Västerdalsbanan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Scandinavian Mountains Airport Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där några av regeringens ministrar och Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon deltog.

Olle Larsson, Fiskarheden, Hans Unander, Lena Erixon, infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) och landshövding Ylva Thörn deltog på återinvigningen av Västerdalsbanan.

I dec -19 invigdes flygplatsen i Sälen med bl.a. försvarsminister Peter Hultqvist (S) och Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon.

Lena Erixon sade lite skämtsamt till oss att nu får vi inte inviga nåt mer på ett tag då det finns många andra kommuner som behöver besökas.

Fullmäktige antog i juni -19 Målbild 2023 vars syfte var att berätta om vilken kommun vi vill skapa för oss som bor och verkar här och vilka strategier vi ska jobba med för att utvecklas åt det håll vi vill.

Debatten kring vindkraftsetableringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i kommunen började ta fart med många diskussioner och ett välbesökt samrådsmöte på Orrskogen genomfördes i maj, Skinnarbadet tvingades stänga och utredningsarbetet med att eventuellt bygga en ny simhall påbörjades.

Christina Holback tillträdde som ny kommunchef efter Olle Emanuelsson.

2020

2020 kommer definitivt att gå till historien som ett väldigt minnesvärt år som rivstartade med ett virus i Kina som under året kopplade grepp om hela världen. 2020 blev ett tufft och slitigt år och coronapandemin har påverkat oss alla på flera sätt, men vi mötte pandemin som vi i Malung-Sälens kommun möter utmaningar – tillsammans.

Pandemin ställde stora krav på digitalisering och som resultat av det har vi kommit en bit på vägen med att digitalisera våra arbetssätt och på så sätt bli en mer modern kommun som vi strävar efter att vara. Dessutom sparade vi tid och miljö på färre resor.

I september hölls en kommunal folkomröstning om vindkraftpark på Ripfjället.

Tack vare ett enormt arbete och engagemang från flera håll genomfördes folkomröstningen på ett både rättssäkert och smittskyddssäkert sätt.

Mats Gustafsson var kommunens valsamordnare under folkomröstningen.

Kommunen avsatte pengar 2020 till ny klimatsmart och energisnål vägbelysning, bland annat på den planerade nya vägsträckningen rv 66 Tandö-Bu samt belysning längs motionsspåren i Malung, Tandö, och Tjärnheden.

2021

2021 minns vi som ett tufft och slitsamt arbetsår då pandemin vägrade släppa taget. Dock fanns det ändå en del positiva effekter av pandemin då den nya trenden ”hemester” bidrog till att fler fick upp ögonen för våra fina fjäll och Sälenfjällen går nu allt mer mot en året runt-destination tack vare “hemestern” och man storsatsar nu på sommarturism. Man såg också trenden i att fler väljer att lämna storstäderna för att bo närmare naturen och när många började arbeta hemifrån, var det fjällen och fritidshuset man valde som bas.

Småföretagarnas riksförbund gjorde en kartläggning över skillnaderna mellan företagandets villkor mellan Sveriges alla kommuner 2021 och Malung-Sälen är den kommun i Dalarna med bäst förutsättningar, visade kartläggningen.

2021 klättrade vi i Lärarförbundets ranking av Sveriges bästa skolkommuner från plats 70 till 55. Rankingen visar att vi lägger mycket satsade resurser i skolan och att vi har en god lärartäthet när man räknar antal inskrivna barn/elever per årsarbetare. Det, tillsammans med ambitiösa elever, ger god kvalitet på undervisningen och i stor utsträckning klarar godkänt när de går ur grundskolan.

Malung-Sälen är ju Sveriges största kommunala skogsägare och under hösten -21 antog fullmäktige en skogsstrategi för kommunen. Under hösten ttog också kommunfullmäktige beslut om att gå vidare med simhallsprojektet till nästa fas. Det var roligt att en så stor majoritet av fullmäktiges ledamöter tror på framtiden och vill genomföra en så stor satsning i Malung.

2022

Även om 2022 har känts som det första, ganska normala året, efter pandemiåren 2020-2021, så har ändå vissa delar av året präglats av covid-19 med hög smittspridning. Vi därför väldigt tacksamma för att personalen ställer upp och hjälps åt, särskilt när bemanningen är extra ansträngd.

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina bildade Malung-Sälens kommun en samordningsgrupp som bevakade läget och arbetade med beredskapsfrågor t.ex. flyktingmottagande, boenden, skolgång m.m.

Peabs grundare Mats Paulsson, Åsa Hedlöf (S) ordf. kultur/fritidsnämnden, Hans Unander (S), Pär Kindlund (C), Thomas Ericsson (L) och Nils Staffansson, regionchef Peab.

En extra stor händelse var förstås att ta första spadtaget till simhallsbygget som är en av de historiskt största satsningar som gjorts i Malung-Sälens kommun. Till slut blev det också grönt ljus för ny polisstation i Sälen med byggstart våren 2023 och det är väldigt roligt när det offentliga väljer att investera i vår kommun.

Stadieindelningen genomfördes i hela kommunen som på lite längre sikt kommer betyda mycket för skolans utveckling även om förändringen stötte på visst motstånd under resans gång.

Annat som hänt under året är att vi fortsätter klättringen i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet med 28 placeringar uppåt, Energimyndigheten beviljade oss pengar till en laddstation för tung trafik i Malung, Arvsfonden gav 5 miljoner till en skatepark i Lima och vi lanserade en helt ny webbplats som prisats för bäst tillgänglighet.

I september genomfördes ju valet i Sverige, i oktober var nya fullmäktige på plats och vid årsskiftet mot 2023 tillträder ett nytt politiskt styre och nämnder i Malung-Sälen där vi ska kunna hitta ett gott lagarbete och jobba på bra framåt.

Invånarna i kommunen har ökat med 56 personer mellan november 2021 till november 2022 och det är verkligen roligt att fler vill bo, leva och verka i Malung-Sälen.

Till sist vill vi tacka för förtroendet under dessa år och önska gott nytt 2023!

Hans Unander (S), Pär Kindlund (C) och Thomas Ericsson (L)

Sidan uppdaterad: 2022-12-29

Fler nyheter

  1. 19 juni 2024

    KSAU har nu utsett de bästa sparförslagen och sju personer får dela på 21 dagars betald ledighet.

  2. 17 juni 2024

    Efter att Sofie Eriksson (S) valts till Europaparlamentet fick Hans Unander frågan om att ta hennes plats i riksdagen, men valde att tacka nej.

  3. 17 juni 2024

    Polisstationen i centrala Malung kommer att vara öppen under dansbandsveckan, v.29.