Logotyp för Malung-Sälens kommun

Företagsbesök på Autoform

Hans Unander och Marcelin Kouadio som flyttade upp till Malung från Göteborg för ca 1,5 år sen.

Kommunen besökte i torsdags Autoform i Malung som är en av kommunens största arbetsgivare.

Syftet med att kommunstyrelsens ordförande Hans Unander (S) besökte Autoform var bl.a. för att höra vilka framtidsvisioner, planer och utmaningar de har framför sig. Autoform fick också möjlighet att ge signaler och medskick till politiken.

– Autoform är en stor och viktig arbetsgivare i Malung-Sälen och vi behöver få insyn i hur de har det och samtidigt få input i vad vi skulle kunna göra från politikens håll, säger Hans Unander som inledde besöker med att berätta om vad som händer i kommunen, både internt och externt.

Autoform har hållt sig på en bra nivå under 2022, dels tack vare att de varit tidiga på biomaterial, och ambitionen är att 2023 ska se ungefär likadant ut.

– Bilmarknaden ändras ju på grund av ökat intresse för elfordon så det blir en intressant omställning om några år, säger vd Daniel Helgesson.

– Den rådande situationen med energiläget påverkar ju även oss, att t.ex. värma plast drar ju energi, men vi är glada att vi har förnyat vår maskinpark till mer energisnåla maskiner och vi byter löpande ut våra lysrör till LED-belysning, förklarar Patric Rangedal, försäljnings- och marknadschef.


Patric Rangedal, marknadschef, Hans Unander, Kjell Nordström, produktionschef och Daniel Helgesson, vd Autoform.

De senaste 1,5 åren har man nyanställt 50 nya medarbetare så nu har Autoform ca 150 personer anställda, vilket gör dem till en av kommunens största privata arbetsgivare. Till och från söker de fortfarande arbetskraft och en av de största utmaningarna är, precis som i många andra branscher, kompetensförsörjningen.

Nora O´Connor ha arbetat på Autoform i ca ett år.

Marcelin Kouadio flyttade upp till Malung för ca 1,5 år sedan och trivs bra på Autoform och det gör även Nora O´Connor säger hon. Autoform samarbetar med Malung-Sälens gymnasieskola och har bl.a. bekostat teknikprogrammets CAD-program.

– Vi vill kunna locka och utbilda människor i vår bygd, säger Patric Rangedal som gärna ser en utökning av samarbetet med skolan och praktikmöjligheter med industriell inriktning.

– Vi har gott hopp om framtiden, avslutar han.

18 April 2024