Logotyp för Malung-Sälens kommun

Minska elanvändningen när efterfrågan är högst

I rådande läge behöver vi alla hjälpas åt att kapa effekttopparna genom att minska elanvändningen när det är som störst efterfrågan.

Kampanjbladet ”Platta kurvan” från nätverket Energiintelligent Dalarna där bl.a. Länsstyrelsen ingår.

Vi behöver även genomföra fler åtgärder för att energieffektivisera. Att minska den totala energianvändningen sänker också topparna. Varje watt gör skillnad!

Inom EU uppmanas alla länder att:

  • Minska effekttopparna under höglasttimmar med 5 procent under den kommande vintern från och med 1 december 2022
  • Energieffektivisera, dvs minska den totala elanvändningen, med 10 procent.

Vinster med effekthushållning

  • Färre effekttoppar med extrema priser
  • Väsentligt mindre risk att elen kopplas bort*
  • Sänkta elkostnader**
  • Effektivt bidrag till klimatmålen
  • Solidaritet med resten av Europa då våra elnät är sammankopplade

* Om effektkurvan plattas med 2 % så minskar risken för bortkoppling med 5 gånger.
** För den med ett elavtal som innebär ett rörligt timpris så blir det en ekonomisk besparing att undvika toppar under högpristimmar. För den med ett elavtal som innebär ett fast pris eller snitt på månadspriset blir det en ekonomisk besparing för hela kollektivet.

Energiläget på Malung-Sälens webbplats

18 April 2024