Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Fokus på besparingar med smartare energilösningar

Kommunen miljonsatsar på hållbarare energisystem 2023

Kjell "KE" Edvinsson, fastighetstekniker.

Ett enigt fullmäktige beslutade i oktober att investera 10 miljoner kr till energibesparande åtgärder under 2023.

– Vanligtvis brukar vi ha 500.000 kr till detta ändamål, men nu med 10 miljoner kronor kommer vi att kunna göra mycket mer omfattande åtgärder, förklarar Kjell ”KE” Edvinsson, vid service- och teknikförvaltningen.

Flera faktorer, högre inflation, höjda priser på bränsle, el och livsmedel, högre räntor m.m. gör att kostnaderna för Malung-Sälens kommun ökat rejält. Ett enigt kommunfullmäktige beslutade i oktober om budget 2023 som bland annat inkluderar 10 miljoner kr i investeringsmedel för energibesparande åtgärder.

Smartare energilösningar är ett av kommunens huvudfokus för att både spara pengar och snabbare ställa om till mer hållbara energisystem.

Snötillverkning nätter och helger

För att kunna spara elenergi görs flera åtgärder och ett exempel är att snötillverkningen på Sportfältet körs i mindre omfattning än tidigare åt och i huvudsak på nätter och helger då kostnaderna är lägst.

En investering är att byta ut den eluppvärmda ventilationen och värmen som finns i en del av kommunens fastigheter mot vattenburen värme, främst fjärrvärme. Även äldre ventilationsaggregat kommer bytas ut till effektivare med betydligt bättre återvinning.

– Vi kommer att investera en hel del i solceller, både på befintliga byggnader, men även på allt som vi bygger nytt, säger Kjell. Vi kommer eventuellt också installera batterilager i kombination med solcellerna.

Nytt system med AI-teknik

Han förklarar också att service- och teknikförvaltningen nu tittar på att sätta in fler överordnade styrsystem, även med AI-teknik. Det betyder att systemet kommunicerar och reglerar värme, kyla och ventilation på ett smart och självständigt sätt.

– Målet är att vi ska ha nån form av kommunikation på samtliga kommunala fastigheter mellan ventilationsaggregaten och värmeenheterna. Då får vi en mycket bättre kontroll på hur anläggningarna jobbar och hur vi driftsätter de på bästa sätt, säger Kjell.

Kommunens fastighetsskötare har nu börjat utbildas i hur elsystemen ser ut idag och hur fastigheterna kommer att fungera med den nya tekniken som idag redan finns i de största byggnaderna.

Alla kommunala fastigheter inventeras

I början på 2023 inleds ett arbete tillsammans med en arbetsgrupp och fastighetsskötarna för att inventera alla fastigheters belysning, motorvärmare m.m. Man vill optimera fastigheterna genom att bl.a. ställa in rätt drifttid för rätt verksamheter när de är igång och inte.

– Redan idag har vi ett bra energiuppföljningssystem, där vi kan se när vi haft högst belastning på värme, vatten och el, och hur hög, ett bra hjälpmedel för att försöka minska topparna. Alla fastigheter är kopplade till detta, så vi får in mätvärden och nyckeltal. Vi vill ju kunna utveckla detta ännu mer för att få bra underlag att kunna rapportera till politiken och sedan lämna förslag på hur vi kan göra ytterligare förbättringar, menar KE.

En besparing är att sänka temperaturen i vissa byggnader, t.ex. Malungs ishall. Under läktarna finns idag flera elfläktar för att torka utrustning och kläder. De ska istället ersättas med ett nytt vattenburet system som tar överskottsvärmen från isanläggningen. Även omklädningsrummen som idag är eluppvärmda får den här lösningen.

– Den första åtgärden som görs när vi renoverar eller bygger om är att sätta in fjärrvärme. Det kommer till exempel skyttehallen i Malung och förskolan i Sälen att ha, berättar KE.

Sidan uppdaterad: 2023-12-04

Fler nyheter

  1. 21 juli 2024

    Antal betalande besökare till danserna på Orrskogen ökade under årets dansvecka med 1038 personer (+3 %) jämfört med 2023.

  2. 18 juli 2024

    Vi behöver en ny vigselförrättare i Malung-Sälen.

  3. 27 juni 2024

    Nu är snabbladdaren vid E45 i Öje, strax norr om Malung på plats.