Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Nya nämnder utsedda

På måndagen valde fullmäktige nya ledamöter och presidier till alla kommunala nämnder.

Samtliga ledamöter och ersättare finns här >>>

Kommunstyrelsen

Hans Unander (S) ordf.
Mikael Östling (M) 1:e vice ordf.
Anders Rosén (SD) 2:e vice ordf.

Barn- och utbildningsnämnden

Erik Gustafsson (M) ordf.
Agnetha Åhs-Sivertsen (C) vice ordf.

Kultur- och fritidsnämnden

Åsa Hedlöf (S) ordf.
Bente Mellqvist-Danielsson (Lpo) vice ordf.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Jörgen Lind (M)
Andreas Möllenberg (SD)

Räddningsnämnden

Kjell Jansson (S) ordf.
Michael Palm (SD) vice ordf.

Valnämnden

Fredrik Vikman (M) ordf.
Tomas Isaksson (Lpo) vice ordf.

Socialnämnden

Jörgen Norén (S) ordf.
Brita Sohlin (M) 1:e vice ordf.
Lars Magnusson (SD) 2:e vice ordf.

Krisledningsnämnden

KSAU:s ledamöter samt räddningsnämndens ordf.

Överförmyndarnämnden

Åsa Hedlöf (S) ordf.
Lena Aune (S) vice ordf.

Sidan uppdaterad: 2022-11-22

Fler nyheter

  1. 21 juli 2024

    Antal betalande besökare till danserna på Orrskogen ökade under årets dansvecka med 1038 personer (+3 %) jämfört med 2023.

  2. 18 juli 2024

    Vi behöver en ny vigselförrättare i Malung-Sälen.

  3. 27 juni 2024

    Nu är snabbladdaren vid E45 i Öje, strax norr om Malung på plats.