Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Nya nämnder utsedda

På måndagen valde fullmäktige nya ledamöter och presidier till alla kommunala nämnder.

Samtliga ledamöter och ersättare finns här >>>

Kommunstyrelsen

Hans Unander (S) ordf.
Mikael Östling (M) 1:e vice ordf.
Anders Rosén (SD) 2:e vice ordf.

Barn- och utbildningsnämnden

Erik Gustafsson (M) ordf.
Agnetha Åhs-Sivertsen (C) vice ordf.

Kultur- och fritidsnämnden

Åsa Hedlöf (S) ordf.
Bente Mellqvist-Danielsson (Lpo) vice ordf.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Jörgen Lind (M)
Andreas Möllenberg (SD)

Räddningsnämnden

Kjell Jansson (S) ordf.
Michael Palm (SD) vice ordf.

Valnämnden

Fredrik Vikman (M) ordf.
Tomas Isaksson (Lpo) vice ordf.

Socialnämnden

Jörgen Norén (S) ordf.
Brita Sohlin (M) 1:e vice ordf.
Lars Magnusson (SD) 2:e vice ordf.

Krisledningsnämnden

KSAU:s ledamöter samt räddningsnämndens ordf.

Överförmyndarnämnden

Åsa Hedlöf (S) ordf.
Lena Aune (S) vice ordf.

Sidan uppdaterad: 2022-11-22

Fler nyheter

  1. 27 februari 2024

    F.d Garveriområdet vid älven i centrala Malung kommer gå från att vara förorenat och obrukbart till att bli grönområde med möjlighet till aktivitet...

  2. 23 februari 2024

    Färsk årsstatistik från SCB visar att Dalarna minskade med 1057 invånare mellen 2022-2023.

  3. 22 februari 2024

    Nu upphandlar vi ramavtal gällande hantverksarbeten inom dessa yrkeskategorier: