Logotyp för Malung-Sälens kommun

Kom ihåg att svara på SCB:s medborgarundersökning

Du som blivit utvald att svara på enkäten, kom ihåg att svara senast 3/11. Det är viktigt att få in många svar för att kommunen ska veta vilka områden vi behöver utveckla och förbättra.

I år deltar Malung-Sälen i SCB:s årliga medborgarundersökning där invånarna får möjlighet att tycka till om hur det är att leva i sin kommun.

Totalt deltar 137 av landets 290 kommuner i årets undersökning som mäter invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i kommunen.

I Malung-Sälens kommun väljs 1 000 personer ut slumpmässigt och insamlingen för undersökningen pågår under augusti till november. Under den tiden görs utskick av informationsbrev med inloggningsuppgifter till webbenkäten, pappersenkät samt påminnelser med och utan enkät. Alla utskick till uppgiftslämnare görs via post.

Det finns bland annat frågor om vilket inflytande de upplever att de har. Undersökningen ger även svar på hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och annan värdefull vägledning för kommunernas verksamheter.

Enkäten består av 128 frågor och är uppdelad i områdena:

 • Skola och omsorg
 • Boende och boendemiljö
 • Lokala arbets- och utbildningsmöjligheter
 • Samhällsservice
 • Resor och kommunikationer
 • Bibliotek, kulturliv och mötesplatser
 • Idrott, motion och friluftsliv
 • Underhåll av den offentliga miljön
 • Trygghet i samhället
 • Klimat- och miljöarbete
 • Bemötande, information och inflytande i kommunen
 • Jämlikhet och integration
 • Förtroende
 • Allmänna frågor om kommunen

Fakta: SCB:s medborgarundersökning

SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är.

Den som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.

Årets insamlingsperiod pågår till den 3 november och resultaten presenteras i december.

Kommunerna som deltar 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

25 Juli 2024