Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Stort behov av gode män

Det finns många som behöver din hjälp, kan du tänka dig att ställa upp för en medmänniska och bli god man?

Det kan handla om människor med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som gör att de har svårt att sköta de dagliga sysslorna, till exempel sköta sin ekonomi och att bevaka sina rättigheter. Uppdragen är arvoderade och utbildning ingår.

Vad är en god man eller förvaltare?

En god man eller förvaltare är en person som får ett arvode för att hjälpa en person med att till exempel betala räkningar, ansöka om bidrag eller att få annan hjälp från samhället. En person som har en god man eller förvaltare kallas för huvudman.

Huvudmannen har möjlighet att föreslå vem den önskar ha som god man eller förvaltare men det är alltid kommunens överförmyndare som godkänner och beslutar om vem som kan bli god man eller förvaltare.

Som god man eller förvaltare hjälper du huvudmannen med att se till att boende, omvårdnad och fritid fungerar så bra som möjligt. Det är alltid huvudmannens behov som styr vad du som god man eller förvaltare ska göra. Du ska alltid respektera huvudmannen samt det som du får veta om hen i ditt uppdrag.

Vad innebär uppdraget?

En god man är en juridisk och ekonomisk ställföreträdare som hjälper den som behöver med olika ekonomiska och rättsliga frågor. Framförallt handlar det om att sköta huvudmannens ekonomi, betala räkningar och se till att eventuella tillgångar förvaltas på ett tryggt sätt. Godmanskapet omfattar vanligtvis också att bevaka de personliga angelägenheterna, se till att huvudmannen har en så bra vardag som möjligt.

God man sköter inte den dagliga omvårdnaden som att exempelvis handla mat. Klarar inte huvudmannen själv av att handla är det dock god mans uppdrag att se till att ansöka om den hjälpen från kommunen för huvudmannen. Sammanfattningsvis ska god man se till att huvudmannens pengar kommer huvudmannen till nytta och se till att huvudmannen får del av de rättigheter han eller hon har rätt till.

Alla gode män står under överförmyndarens tillsyn. I uppdraget ingår att varje år skicka in en årsredovisning till överförmyndaren. En årsredovisning ska visa både vad god man gjort med huvudmannens pengar under året och vad god man har gjort för huvudmannen i övrigt, exempelvis ansökt om handikappersättning.

Kontakt

 • Välkommen att höra av dig om du är intresserad eller bara önskar mer information

  Överförmyndaren

  Telefon: 0280-181 91 (telefontider mån-tis kl. 9.00-11.00)

  overformyndaren@malung-salen.se

Sidan uppdaterad: 2022-10-18

Fler nyheter

 1. 19 juni 2024

  KSAU har nu utsett de bästa sparförslagen och sju personer får dela på 21 dagars betald ledighet.

 2. 17 juni 2024

  Efter att Sofie Eriksson (S) valts till Europaparlamentet fick Hans Unander frågan om att ta hennes plats i riksdagen, men valde att tacka nej.

 3. 17 juni 2024

  Polisstationen i centrala Malung kommer att vara öppen under dansbandsveckan, v.29.