Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Kommunen går ur Visit Dalarna

Fullmäktige beslutade i måndags att säga upp medlemskapet i Visit Dalarna när avtalstiden löpt ut 2024.

– Kommunen är ju kvar i avtalet i två och ett halvt år till och då ger vi Visit Dalarna möjligheten att forma om sig och hitta samarbetsformer som fungerar bättre för Malung-Sälens besöksnäring, sade Thomas Ericsson (L) på fullmäktigemötet på måndagskvällen.

Malung-Sälens kommun har i dialog med näringslivet återkommande efterlyst en mer slimmad organisation inom Visit Dalarna.

Regionalt samarbete inom besöksnäringen är både viktigt och bra men verksamheten bör vara mer efterfrågestyrd. Behoven skiljer sig dramatiskt mellan Sälenfjällen och mindre destinationer.

Jämtland-Härjedalens turism som referens har endast ett fåtal anställda och arbetar med tidsbegränsade projekt där de olika kommunerna kan välja att vara med eller inte. Detta blir både billigare och mer relevant på den kommunala nivån.

Malung-Sälens kommun har sedan 2017 ingått i Visit Dalarna tillsammans med Dalarnas övriga 14 kommuner och i flera år har Visit Dalarna och deras upplägg för verksamheten diskuterats.

Malung-Sälens kommun vill säga upp avtalet redan nu för att ge Visit Dalarna en möjlighet att anpassa verksamheten och deras ekonomiska ramar till 2024-12-31 när medlemsskapet avslutas.

Malung-Sälens kommun anser även att Visit Dalarna bör se över hur styrelsen sammansätts och i vilka frågor Visit Dalarna representerar och bör uttala sig så som i infrastrukturfrågor och som remissinstans.

Kommunen har ambitioner att fördjupa samarbetet inom SITE-regionen där de fyra SITE-kommunerna har liknande utmaningar framöver att hantera, exempelvis inom kompetensförsörjning, avfallshantering m.m.

Sidan uppdaterad: 2022-06-22

Fler nyheter

  1. 27 februari 2024

    F.d Garveriområdet vid älven i centrala Malung kommer gå från att vara förorenat och obrukbart till att bli grönområde med möjlighet till aktivitet...

  2. 23 februari 2024

    Färsk årsstatistik från SCB visar att Dalarna minskade med 1057 invånare mellen 2022-2023.

  3. 22 februari 2024

    Nu upphandlar vi ramavtal gällande hantverksarbeten inom dessa yrkeskategorier: