Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Stiftet kommer inte sälja Vitensand

På dagens sammanträde beslutade Egendomsnämnden vid Västerås Stift att inte sälja sin del av ön Jönnen i Öjesjön. Stiftet kommer dessutom att skriva på ett nyttjanderättsavtal med Öjesjöns Båt- och Fritidsklubb.

- Vi är väldigt lättade över det här beskedet och vi är jätteglada att allmänheten kommer kunna fortsätta vistas på Vitensand och Djupsundet, säger Marika Hansson, styrelseledamot i klubben.

- Det här är ett klokt beslut av Västerås stift och det är väldigt bra jobbat av alla som engagerat sig för att inte fastigheten skulle säljas på öppna marknaden, säger Hans Unander (S).

Det var under hösten som Öjesjöns Båt- och Fritidsklubb fick kännedom om att Västerås stift planerade att sälja sin del av Jönnen i Öjesjön.

Då uppstod en stor oro bland ortsbor, fritidshusägare och båtklubben kring att man skulle förlora badstranden och samlingsplatsen om marken skulle säljas till en privatperson och att platsen då inte längre skulle vara tillgänglig för allmänheten.

Bakgrund

(skrivet 2021-11-24)

Under hösten fick Öjesjöns båt- och fritidsklubb kännedom om att Västerås stift planerade att sälja sin fastighet på öppna marknaden. Då uppstod en stor oro kring att man skulle förlora badstranden och samlingsplatsen om marken skulle säljas till en privatperson och att platsen då inte längre skulle vara tillgänglig för allmänheten.

Malungs församling har inte med denna försäljning att göra utan de jobbar också för att lösa den här situationen. Det är Västerås stift som äger marken på den stora ön Jönnen i Öjesjön där bland annat badplatsen Vitensand och Djupsundet ligger.

– En försäljning, som kan resultera i fel köpare, vore en total katastrof för båtlivet, fritidslivet och badlivet på Öjesjön där Vitensand och Djupsundet varit besöksmål för lokalbor och turister i flera generationer, säger en av fritidshusägarna i Öjesjön.

Därför tog Öjesjöns båt- och fritidsklubb kontakt med Malung-Sälens kommun och berättade om försäljningsplanerna. Hans Unander kontaktade då jägmästaren på Västerås stift, förklarade hela situationen och bad om att kommunen ville byta till sig Vitensandfastigheten mot en annan skogsfastighet som kommunen äger.

Kommunens skogsförvaltare fick i oktober uppdraget att ta fram några alternativ på kommunala skogsfastigheter som gränsade till skiften Västerås stift redan äger idag. Genom ett sånt markbyte skulle Vitensandfastigheten gå över till kommunen och Västerås stift skulle i stället få motsvarande värde i annat skogsskifte.

Västerås Stift Skog AB meddelade den 18 november att de utvärderat kommunens alternativ för en bytesaffär, men tyckte inte att något av alternativen var intressanta nog och avsåg därför att gå vidare med öppen försäljning av Vitensandfastigheten.

När kommunalråd Hans Unander (S) fick kännedom om att Stiftet avböjt en bytesaffär med kommunen kontaktade han flera högt uppsatta personer inom Svenska Kyrkan för att förklara situationen ännu en gång och poängtera att försäljningen skulle medföra stora konsekvenser för dem. Även biskop Mikael Mogren kontaktades.

– Vi har också erbjudit oss att köpa fastigheten om inte vi kan hitta en lösning med en bytesaffär med Västerås Stift. Vi vill att kommunen övertar fastigheten så att vi säkerställer att Vitensand och Djupsundet fortsätter att vara en samlingsplats som är tillgänglig för allmänheten, säger kommunalråd Hans Unander (S).

Stiftets försäljningsplaner på sin del av ön har skapat stor oro bland ortsbor och fritidshusägare och många menar också att om stiftet genomför den här försäljningen så sätter de ”kommersiella syften” före Svenska Kyrkans värdegrund, gamla traditioner och medlemmars samlade vilja.

23 november kontaktade kommunen återigen stiftsjägmästaren för att stämma av hur statusen på ärendet är nu. Västerås Stift Skog AB är medvetna om att det är en känslig fråga och därför har de nu valt att fundera ett varv till innan beslut kring fastighetsförsäljningen tas.

Sidan uppdaterad: 2022-04-21

Fler nyheter

  1. 19 juni 2024

    KSAU har nu utsett de bästa sparförslagen och sju personer får dela på 21 dagars betald ledighet.

  2. 17 juni 2024

    Efter att Sofie Eriksson (S) valts till Europaparlamentet fick Hans Unander frågan om att ta hennes plats i riksdagen, men valde att tacka nej.

  3. 17 juni 2024

    Polisstationen i centrala Malung kommer att vara öppen under dansbandsveckan, v.29.