Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Stadieindelning i skolorna föreslås

Idag presenterar majoriteten i barn- och utbildningsnämnden förslag på hur grundskolorna i södra kommundelen ska delas in. Förslaget om nya stadieindelningen kommer upp till BUN på torsdag.

Frågor kring skolan berör och engagerar många i Malung-Sälens kommun eftersom det handlar om våra barns vardag i skolan och deras utbildning som lägger grunden för deras framtid.

För barnens skull gör vi en satsning, så att de får en skolgång med bästa möjliga förutsättningar och lärare som följer deras utveckling, gör rätt betygssättning med mera.

En stadieindelad skola där elever fullföljer hela stadiet på samma skola skapar bättre förutsättningar för kontinuitet i skolgången. Det ger även en rättvisare bedömning då elever i årskurs 6 kommer att betygsättas på den skola där de har gått hela sin mellanstadietid. Vi ser det också som en satsning på att utveckla lärarna än mer.

Den nya stadieindelningen är en del i Malung-Sälens satsning på att fortsätta vara en bra skolkommun. Förändringen är redan genomförd i norra kommundelen inför hösten 2021 och nu är det södra kommundelens tur.

Förslaget som majoriteten presenterar och som kommer upp för beslut i nämnden på torsdag:

 • Blomsterbäcksskolan kommer att vara F-3 skola
 • Centralskolan kommer att bestå av en del 4-6 och en del 7-9, med en rektor för respektive del. Planen är att år 4-5 flyttas in i en separat del av byggnaden med egen ingång.
 • Malungsfors F-6 skola. En tillfällig lokal i Malungsfors används i väntan på att nya skolbygget står klart i Malung.
 • Med detta flyttar vi ur Lillmons skola och därmed fortsätter barn– och utbildningsnämnden parallellt att jobba för en ny skolbyggnation. När den nya byggnationen är genomförd är planen att 4-6 från både Centralskolan och Malungsfors slås samman till en enhet.

Thomas Ericsson (L) ersättare, Sofia Söderström (S) ordf. barn- och utbildningsnämnden, Tord Bergqvist (C) ersättare.

Sidan uppdaterad: 2022-04-21

Fler nyheter

 1. 27 februari 2024

  F.d Garveriområdet vid älven i centrala Malung kommer gå från att vara förorenat och obrukbart till att bli grönområde med möjlighet till aktivitet...

 2. 23 februari 2024

  Färsk årsstatistik från SCB visar att Dalarna minskade med 1057 invånare mellen 2022-2023.

 3. 22 februari 2024

  Nu upphandlar vi ramavtal gällande hantverksarbeten inom dessa yrkeskategorier: