Logotyp för Malung-Sälens kommun

Nu startar vårfloden

En omfattande vårflod är i antågande i Dalarna, med förväntat högre vattenflöden än vanligt.

Tätningslock

Tätningslock för golvbrunnar finns att hämta från och med 11/4 på

Kommunen tillhandhåller inte pumpar för privata fastighetsägare utan hänvisar till fackhandeln.

Den närmaste tiden väntas inte vattenflödena i de större vattendragen nå upp till nivåer som skapar omfattande översvämningsproblem, men hur vårfloden utvecklas beror mycket vädret framåt. Kommunen och Länsstyrelsen uppmanar invånare och fastighetsägare som riskerar drabbas av översvämning att vidta förebyggande åtgärder för att skydda sig själva och sin egendom.

Kan bli kraftigare än normalt

Dalarna står inför en vårflod som kan visa sig vara kraftigare än normalt. Detta framgår av den senaste prognosen från Dalälvens älvgrupp, som samlades under tisdagen för att diskutera situationen.

Västerdalälven stiger snabbt

Västerdalälvens vattenflöden stiger snabbt och en första topp i vårfloden förväntas inträffa mot slutet av veckan. Samtidigt ligger Siljans nivå högre än normalt för säsongen, efter en mars månad med höga tillrinningar.

Fastighetsägare bör vidta åtgärder

Med tanke på det fortsatta osäkra väderläget, uppmanas invånare som har fastigheter i översvämningskänsliga områden, att förbereda sig. Det innebär att säkra båtar och bryggor, skaffa nödvändiga tätningar och pumpar, samt vidta andra praktiska åtgärder för att skydda sin egendom.

– Vi följer noga utvecklingen och arbetar för att minimera eventuella skador från vårfloden. Det är viktigt att fastighetsägare vidtar åtgärder för att skydda sig själva och sin egendom, säger Eva-Karin Ljunglund.

Fastighetsägares proaktivitet spelar en avgörande roll i att minska skador från vårfloden. Genom att följa rekommenderade åtgärder och förberedelser kan vi tillsammans arbeta för att minska effekten av vårfloden.

Läs mer om hur du kan förbereda dig på krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Snösmältningen kan påverka

– Väderprognosen närmaste veckan visar på mindre nederbördsmängder och även om vattenflödena ökar under veckan förväntar vi oss inte att Dalälvssystemets större vattendrag når upp till de nivåer då vi får kända översvämningsproblem. I de mindre vattendragen kan dock snösmältningen snabbt påverka vattenflödena och översvämningsrisken, säger Eva-Karin Ljunglund, beredskapshandläggare på Länsstyrelsen Dalarna.

Video från Malungs camping 15 maj 2023. Foto: Lars Bälter

20 Juni 2024