Logotyp för Malung-Sälens kommun

Enkät - vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Socialstyrelsen har nu skickat ut en undersökning till de som är 65 år eller äldre och bor på särskilt boende eller har hemtjänst.

Undersökningen är frivillig att svara på, men ger dig möjlighet att berätta vad du tycker om din hemtjänst eller särskilt boende. Dina åsikter är viktiga i kommunens arbete med att utveckla äldreomsorgen.

Kan jag ta hjälp att besvara undersökningen?

Du som fått undersökningen får gärna ta hjälp av en anhörig, vän eller god man för att svara på frågorna. Tänk i så fall på att svaren ska vara din egen uppfattning.

Varför genomförs undersökningen?

"Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten och på äldreboenden.

Syftet med undersökningen är att ge enskilda äldre personer en röst. Syftet är också att ge underlag till ansvariga i kommuner och i verksamheter, som de kan använda för att utveckla äldreomsorgen utifrån de äldres perspektiv.

När skickas undersökningen ut?

Enkäten skickades till din folkbokföringsadress under slutet av mars 2024.

När behöver jag skicka in mina svar?

Du behöver skicka in dina svar senast den 24 maj 2024.

Har du inte fått din enkät med posten?

Har du inte den sista mars fått enkäten med posten trots att du är 65 år eller äldre, har hemtjänst eller bor i särskilt boende för äldre? Kontakta då Institutet för kvalitetsindikatorer, Indikator, på telefon 031-730 31 80.

Var kan jag se resultatet?

Socialstyrelsen publicerar resultaten på sin webbplats i slutet av september eller början av oktober 2024.

Öppna jämförelser – Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.

20 Juni 2024