Logotyp för Malung-Sälens kommun

Gubbmyren - koka dricksvattnet

Boendes på Gubbmyren i Sälen rekommenderas att koka sitt dricksvatten tillsvidare.

Uppdatering 2024-02-13: Kokningsrekommendationen är nu hävd då inte längre koliforma bakterier är påvisade i dricksvattnet.

Rekommentationen om att koka sitt vatten gäller tillsvidare då prover visar på bakterier i vattnet, bl.a. e-coli.

OBS! Detta är en enskild brunn, ej kommunalt vatten.

Samfälligheten som äger systemet ansvarar för att åtgärda dricksvattnet och miljökontoret på kommunen kontrollerar att det blir gjort.

Frågor? Kontakta samfälligheten:

Området där kokningsrekommendationen gäller.

18 April 2024