Logotyp för Malung-Sälens kommun

Miljöprövningsdelegationen ger tillstånd till vindkraft på Ripfjället

Genrebild.

Miljöprövningsdelegationen på Länsstyrelsen Dalarna har idag beslutat om att ge tillstånd till vindkraftsetableringen på Ripfjället.

Miljöprövningsdelegationen har idag beviljat wpd Onshore Ripfjället AB tillstånd att uppföra och driva en gruppstation för vindkraft på Ripfjället i Malung-Sälens kommun.

Projektet omfattar upp till 26 vindkraftverk med en maximal totalhöjd av 250 meter. Tillståndet gäller i 35 år från det att beslutet vunnit laga kraft och kan överklagas till Mark- och miljödomstolen.

– Vi anser att wpd visat att projektet överensstämmer med miljöbalkens mål om hållbar utveckling och att det uppfyller kraven i de allmänna hänsynsreglerna. Projektet bidrar till en ansvarsfull markanvändning och förväntas inte äventyra riksdagens miljömål, säger Lars A Andersson, ordförande i miljöprövningsdelegationen.

Läs hela pressmeddelandet hos Länsstyrelsen Dalarna. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du ta del av beslutet från Miljöprövningsdelegationen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

18 April 2024