Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Miljöprövningsdelegationen ger tillstånd till vindkraft på Ripfjället

Genrebild.

Miljöprövningsdelegationen på Länsstyrelsen Dalarna har idag beslutat om att ge tillstånd till vindkraftsetableringen på Ripfjället.

Miljöprövningsdelegationen har idag beviljat wpd Onshore Ripfjället AB tillstånd att uppföra och driva en gruppstation för vindkraft på Ripfjället i Malung-Sälens kommun.

Projektet omfattar upp till 26 vindkraftverk med en maximal totalhöjd av 250 meter. Tillståndet gäller i 35 år från det att beslutet vunnit laga kraft och kan överklagas till Mark- och miljödomstolen.

– Vi anser att wpd visat att projektet överensstämmer med miljöbalkens mål om hållbar utveckling och att det uppfyller kraven i de allmänna hänsynsreglerna. Projektet bidrar till en ansvarsfull markanvändning och förväntas inte äventyra riksdagens miljömål, säger Lars A Andersson, ordförande i miljöprövningsdelegationen.

Läs hela pressmeddelandet hos Länsstyrelsen Dalarna. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du ta del av beslutet från Miljöprövningsdelegationen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad: 2023-12-13

Fler nyheter

  1. 23 februari 2024

    Färsk årsstatistik från SCB visar att Dalarna minskade med 1057 invånare mellen 2022-2023.

  2. 22 februari 2024

    Nu upphandlar vi ramavtal gällande hantverksarbeten inom dessa yrkeskategorier:

  3. 22 februari 2024

    I måndags besökte Statens Servicecenter kommunen för att diskutera samarbetsfrågor.