Logotyp för Malung-Sälens kommun

Landsbygdsministern besökte Sälen

Peter Kullgren besökte Fiskarheden, här med vd Magnus Larsson och Joakim Limberg samt flygplatsen med vd Gunnar Lenman och Anders Bjernulf.

Peter Kullgren (KD) besökte norra kommunen under två dagar den här veckan.

Huvudbesöket i kommunen var Fiskarhedens Trävaru, men landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) hann också besöka Jonas i Sälen, Destination Sälenfjällen och Scandinavian Mountains Airport.

Vilka intryck har du fått vid dina företagsbesök?

– I Malung-Sälens kommun har jag träffat företagare och organisationsföreträdare som är väldigt drivna, stolta över sin bygd och ser potential framåt. Många ser potential att öka besöksnäringen under sommarhalvåret och har gjort stora investeringar för det, säger Peter Kullgren.

– Samtidigt så påpekar man från både besöksnäringen och skogsindustrin att man har stora behov av att infrastrukturen i regionen utvecklas, men det är ju inte mitt område.

Tar du med dig dessa medskick till infrastrukturministern då?

– Ja, vi hör ju till samma departement, så det är klart att jag för en dialog med Andreas Carlson (KD). Han är väl insatt i de frågorna, men sedan gäller det förstås att prioritera rätt.

Vad har du fått för medskick inspel från företagarna som du tar med dig i ditt framtida arbete?

– Tittar man på Fiskarheden, finns det en oro för var skogspolitiken är påväg. Det finns starka intressen vill begränsa det svenska skogsbruket och bara låta skogen stå. Men också det faktum att vi får ut mindre träråvaror idag och EU-beslut påverkar oss i Sverige mycket. Jag fick tydliga medskick hur Fiskarheden ser på det och vad de tycker är viktigt, säger Kullgren.

I stort, vilka är landsbygdens allra största utmaningar kommande år, som du ser det?

– Det är omöjligt att svara på, då alla landsbygder runt om i Sverige har olika utmaningar. En del utmaningar ligger i minskande befolkning, andra i infrastruktur osv. Det är viktigt att man konstaterar att det ser väldigt olika ut. De frågor som jag kan påverka handlar ju till stor del om skogs- och jordbruk, frågor som är väldigt viktiga för lands- och glesbygden, menar Kullgren.

Ibland när vi har ministerbesök brukar även kommunens politiska majoritet bjudas med för att de ska ge sin bild av kommunen och vilka frågor de tycker är viktiga att skicka med, fanns inte det med i planerna denna gång?

– Det varierar, ibland träffar jag även den politiska ledningen, men just denna gång var det mer fokus på företag och organisationer, säger Peter Kullgren.

– Ja, det hade givetvis varit intressant att delta vid landsbygdsministerns besök i Sälen för att skicka med de frågor vi tycker är viktiga, bl.a brister på infrastruktur som hämmar utvecklingen i vår kommun, säger Hans Unander (S).

Jonas Persson driver Jonas i Sälen och har varit företagare i Sälenfjällen i många år.

20 Juni 2024