Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Var med och bidra till ökad kompetensförsörjning

Företagarna Malung-Lima-Sälen tar initiativet och vill vara den förlängda armen till att kunna bidra med rätt matchningar.

Företagarna erbjuder nätverk, kunskap och praktisk hjälp samt driver utvecklingen för ett bättre företagarklimat, så att företagare får rätt förutsättningar för att kunna utveckla sin verksamhet och nå sina mål.

Företag och myndigheter i kommunen kan ständigt hamna i så kallade organisatoriska förändringar. Företagarna Malung-Lima-Sälen tar initiativet och vill vara den förlängda armen till att kunna bidra med matchningen som kan uppstå.

Kompetenskartläggning

Småföretagen står för den största andelen skatteintäkter i Malung-Sälens kommun. De mindre företagen är viktiga för att skapa jobb och samtidigt en stor finansiär av välfärden.

I rangordning av samtliga kommuner i Sverige efter andelen kommunala skatteintäkter (35%) från små företag (>50 anställda) hamnar Malung-Sälen på plats 33 av landets samtliga 290 kommuner.

En tredjedel uppger att bristen på lämplig arbetskraft är det största tillväxthindret.

Om vi satsar idag tar vi ansvar för arbetsmarknaden imorgon. Politiker, arbetsgivare, skolor och invånare. Bristen på arbetskraft väntas tillta ytterligare i framtiden samtidigt som antalet invånare i arbetsför ålder minskar.

Hur?

Branscher i vår kommun behöver tydligt kommunicera sina förändrade behov så att utbildningssystemet kan anpassas bättre till efterfrågan. Företagen i vår kommun behöver vara synliga och göra sig attraktiva. Alla behöver hjälpas åt att göra bristyrken mer lockande och ta hål på alla fördomar.

Arbetsgivare behöver bli öppnare för att anställa utrikesfödda och ställa om medarbetarnas kompetens för att motsvara framtidens efterfrågan. Det är även lika viktigt att ha en öppen attityd för lärlingar. Alla i näringslivet behöver möta det förändrade mönster som digitalisering skapar.

Beslutsfattare

Behöver tänka långsiktigt men agera snabbt, tillsammans behöver vi höja intresset rejält för kompetens, förutsättningar och förebilder för framtidens arbetsmarknad. När vi blir färre som arbetar i vår kommun betalar färre skatt och kassan för välfärden synar, därför behöver vi bli fler som bor och arbetar i Malung-Sälens kommun.

Hur?

Behöver lyssna på företagens förändrade behov. Vi behöver ge arbetsgivare bättre förutsättningar till att hitta rätt arbetskraft. Vi behöver bli öppnare för att anställa utrikesfödda. En het arbetsmarknad behöver också ta till vara på olika nivåer av kompetens, det ska finnas en plats för ALLA.

Vi behöver anpassa utbildningssystemet bättre till efterfrågan, vi behöver tydligt visa alla de utbildningar som finns i Malung-Sälens kommun. En utbildning lång eller kort är den snabbaste vägen in på arbetsmarknaden.

Slutligen om vi ALLA hjälps åt med detta, så främjar vi till att våra nuvarande medarbetare som har gedigen kunskap och erfarenheter vid en förändrad arbetssituation kan fortfarande vilja stanna kvar i vår kommun då deras erfarenheter kan komma till nytta hos just dig och din bransch eller hos någon annan branschkollega i vår avlånga kommun. Lika mycket bidrar vi tillsammans till att fler vill bo och verka i Malung-Sälens kommun.

Vid frågor kontakta gärna:
Roberto Malek
Ordförande Malung-Lima-Sälen
Telefonnummer: 072-5451667
E-post: malunglimasalen@foretagarna.se

Anmälan

Fyll i formuläret på denna sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sista anmälningsdag: 2023-10-23

Sidan uppdaterad: 2024-03-25

Fler nyheter

  1. 22 april 2024

    Kommunfullmäktige har beslutat att arrendera ut Malungs camping som idag drivs av kommunala bolaget Malung-Sälen Turism AB.

  2. 15 april 2024

    Trädgårdsavfall får inte längre eldas hemma på tomten, men möjlighet att anordna offentlig majbrasa finns fortfarande.

  3. 11 april 2024

    Motocrossåkaren Lasse Ingvarsson som tävlat i 60 år och fortfarande är med i världseliten får kommunens idrottspris 2024.