Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Ansökan om sanering på garveriområdet har nu kungjorts

Mark- och miljödomstolen har nu kungjort vår ansökan om sanering på garveriområdet som skickades in för några månader sedan.

Vid Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har kommunen ansökt om tillstånd enligt miljöbalken till efterbehandlingsåtgärder i och i anslutning till Malungs f.d. garveriområde.

Verksamheten berör fastigheterna Grönland 61:4, Grönland 6:17 och Malung s:4.

Målet kan komma att avgöras utan huvudförhandling.

Synpunkter

Synpunkter med anledning av ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska ges in skriftligen senast den 30 oktober 2023.

Synpunkter skickas till:

Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen,
Box 69
131 07 Nacka

eller via e-post mmd.nacka.avdelning4@dom.se.

Ange fullständiga kontaktuppgifter och gärna även e-postadress i yttrandet. Ange också domstolens målnummer M 4069-23.

Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolen och hos aktförvararen Mona Lindkvist, nämndkansliet på Malung-Sälens kommun, Lisagatan 34, Box 14, 782 21 Malung.

e-post: mona.lindkvist@malung-salen.se eller telefon: 0280-181 00.

Kallelser och andra meddelanden införs i Falu kuriren.

Sidan uppdaterad: 2024-03-25

Fler nyheter

  1. 27 juni 2024

    Nu är snabbladdaren vid E45 i Öje, strax norr om Malung på plats.

  2. 25 juni 2024

    Ny digital mobilitetstjänst för lokala matvaror lanseras nu; Skandinavisk Måltidsupplevelse i samarbete med Freelway.

  3. 24 juni 2024

    På grund av ett akut läckage i fjärrvärmenätet måste vi nu gräva på Wille Toors torg.