Logotyp för Malung-Sälens kommun

Ekonomichefen på möte med civilministern

Civilminister Erik Slottner femma fr. v. Ekonomichef Helena Steffansson Carlsson, tvåa fr. h.

Förra veckan var vår ekonomichef Helena Steffansson Carlsson inbjuden till civilminister Erik Slottner (KD) för samtal om upphandlingsstrategin.

Malung-Sälens kommun var inbjuden via Småkom (förening för Sveriges mindre kommuner). Övriga kommuner som deltog var Filipstad, Grästorp, Jokkmokk, Karlsborg, Mellerud, Mullsjö och Strömsund.

Inför mötet fick deltagarna tre frågeställningar att lämna svar/input på:

  1. Vilka är de största utmaningarna med upphandling och inköp för en liten kommun?
  2. Hur kan en god balans skapas mellan att ge medborgarna det bästa möjliga för pengarna och samtidigt bidra till samhällets utveckling?
  3. Vilka initiativ på statlig nivå skulle hjälpa er i ert arbete?

Malung-Sälens kommun framförde bland annat att kompetensförsörjning och resurser är några av våra största utmaningar. Kommunen skapar möjligheter för lokala aktörer att leverera till offentlig sektor genom att dela upphandling efter t.ex. geografiskt område och sortiment, vilket bidrar till den lokala utvecklingen i samhället.

Kommunen framförde också att man skulle kunna förenkla/underlätta upphandlade inköp från delägda kommunala bolag om regelverket kring det förändrades.

Man poängterade även att om riktade statsbidrag inom kommunens många områden görs om till generella statsbidrag skulle administrativa resurser frigöras för att istället få tid till att specificera behov m.m.

SmåKom

SmåKom är en partipolitiskt oberoende ideell förening för de, till invånarantalet, mindre kommunerna i Sverige. Föreningens syfte är att synliggöra och lyfta fram de små kommunernas aktuella och framtida utmaningar för riksdag, regering, myndigheter och övriga beslutsfattare.

  • möter ett par gånger per år representanter för samtliga riksdagspartier för att diskutera medlemmarnas aktuella och angelägna frågor.
  • påverkar statliga utredningar genom att möta utredare, delta i referensgrupper och skriva yttranden och remissvar.
  • uppvaktar kontinuerligt statliga verk och andra organisationer som är av betydelse för de små kommunernas välfärdsuppdrag.
  • följer samhällsutvecklingen genom aktiv omvärldsbevakning och delger information genom månatliga nyhetsbrev och löpande uppdateringar i sociala medier.
  • anordnar kostnadsfria webbinarier för sina medlemmar inom olika ämnesområden i samverkan med andra organisationer med relevant spetskompetens.
13 Juli 2024