Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Nu undersöks Västerdalsbanan för möjlighet till persontrafik

Trafikverkets Jan Christians, Peter Björklund, Malcolm Lundgren och Marios Mitropoulos stannade vid varje station och studerade räls, slipers, växlar m.m.

Vi och Trafikverket gör nu ihop en spårteknisk utredning av åtgärder som behöver göras på banan för att kunna återta persontrafik med bra restider.

Malung Sälens kommun arbetar målmedvetet för att återta persontrafiken på Västerdalsbanan. Det ökar tillgängligheten för arbetspendling, boende, besökare och bidrar till att nå både lokala, regionala och nationella klimatmål.

I onsdags följde Tiina Ohlsson, projektledare SITE 4, med Trafikverkets experter på en resa utmed banan. SITE 4:s syfte är bl.a. att utveckla hållbar mobilitet med effektmålet minskade klimatutsläpp, vilket bidrar till ett hållbart näringsliv.

De stannade vid varje station, vandrade utmed spåren, studerade, räls, slipers, skarvar, plattformar, stickspår, växlar, signalsystem och diskuterade vilka förbättringar som behöver göras utifrån ett resande perspektiv.

Några av frågeställningarna är; hur ska reseinformationen tillgängliggöras, vilka nya tekniker och innovativa lösningar finns för trafiksäkerhet och andra behov? Vilka åtgärder behöver man göra kortsiktigt och hur ska vi planera långsiktigt? Hur ska åtgärderna finansieras och när är det möjligt att åter erbjuda personresor på Västerdalsbanan?

Viktigt med bättre möjligheter till arbetspendling

Att upprusta regionala lågtrafikerade banor är högst aktuellt i hela Europa. Västerdalsbanan ingår i ett EU-projekt, FUTURE, där länder och regioner tillsammans arbetar för att utöka möjligheterna att resa med tåg.

– Vi lär om och av varandra i projektet till nytta för klimatet och samhällsutvecklingen. Inte minst för företagens och organisationers kompetensförsörjning är bättre möjligheter till arbetspendling viktigt, säger Tiina Ohlsson.

Tiina Ohlsson följde med Trafikverkets experter längs Västerdalsbanan.

– För mig blev det en rolig och intressant dag. Kul också att jag fick damma av mina kunskaper från kursen på Järnvägsskolan i Ängelholm som jag gick för ca 10-12 år sedan, fortsätter hon.

– Tack till nyvunna ”kollegor” på Trafikverket som med sin spetskompetens gjorde dagen riktigt lärorik och skapade goda förutsättningar för att göra Västerdalsbanan till en pilotbana för återtagen persontrafik på regionala banor i Sverige, avslutar Tiina.

Sidan uppdaterad: 2023-06-16

Fler nyheter

  1. 7 december 2023

    Idag gjordes ett företagsbesök på Edurus gravstenar i Malung som planerar för en expansiv framtid i Malung.

  2. 7 december 2023

    Kommunen upphandlar ramavtal till Skogsförvaltningen gällande virkestransporter med lastbil.

  3. 30 november 2023

    Tyvärr kommer inte kommunen att erbjuda gratis sandningssand till invånarna i vinter som tidigare år.