Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Eldningsförbud införs i kommunen

Från 8 juni kl. 12.00 råder eldningsförbud i kommunen.

Det innebär att:

 • Det inte är tillåtet att elda i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse eller så nära skog och mark att elden lätt kan spridas vidare i terrängen.
 • Du får grilla och laga mat på iordningställda platser avsedda och utformade för grillning där faran för brandspridning är låg.
 • Du får grilla och laga mat på egen tomt eller vid flerbostadshus om avsedd plats för grillning finns och om hyresvärden tillåter det.

Eldningsförbudet gäller tills annat meddelas.

Mer info och skillnaden mellan normalt och totalt eldningsförbud

English

From 8 of June at 12:00 o’clock there is a fire restriction in the county of Malung-Sälen. It means:

 • It is not allowed to make fires in, outside or near the forest and on land outside the community. Fire can easily spread due to dry weather.
 • You may grill and cook in prepared areas intended and designed for grilling where the risk of fire spreading is low.
 • You may grill and cook on your own property or at apartment buildings if there is a designated place for grilling and your landlord allows it.

The fire restriction applies until further notice.

More information in English

Kontakt

Sidan uppdaterad: 2024-03-25

Fler nyheter

 1. 21 maj 2024

  Nu har KSAU behandlat samtliga 127 förslag och utsett några favoriter inom sex olika områden.

 2. 20 maj 2024

  Förberedelserna inför EU-valet pågår för fullt och 22/5 öppnar förtidsröstningen vid våra bibliotek i Malung och Sälen.

 3. 16 maj 2024

  Självkörande bussar finns redan i trafik, något som företagare från Malung-Sälen, kommunalråd, kommunchef och projektgrupp i SITE teståkte i Stavan...