Logotyp för Malung-Sälens kommun

Här är valnämnden för 2023-2026

Valnämndens sammanträde 16 maj 2023.

Idag träffades den nya valnämnden för mandatperiodens tredje sammanträde.

  • Organisation och genomförande av allmänna val och folkomröstningar

Nu arbetar nämnden med förberedelser och beslut gällande EU-valet i juni 2024. I valnämndens uppdrag ingår även frågor om likabehandling och demokrati.

Enligt vallagen är kommunen skyldig att ha en valnämnd och på kommunens bekostnad genomföra val till kommunfullmäktige, riksdagen och EU-parlamentet.

Valnämnden ska även genomföra de folkomröstningar som riksdag eller kommunfullmäktige beslutar om. Valnämnden ska se till att allt det praktiska kring ett val fungerar, till exempel att:

  • Vallokaler ska finnas och människor ska veta var vallokalen är, både på valdagen och under förtidsröstningen
  • Röstsedlar ska finnas utlagda det ska finnas särskilt utsedda personer som tar emot rösterna
  • Rösterna ska skickas in till dem som räknar dem
Valnämnden

VN består av 11 ledamöter och 11 ersättare.

Ledamöter


Fredrik Vikman (M) ordförande
Tel. 070-2079527
fredrik.vikman@malung-salen.se


Tomas Isaksson (Lpo) vice ordförande
Tel. 070-5524474
tomas.isaksson@malung-salen.se

Mattias Johansson (M)

Ronny Larsson (S)

Maths Cargård (S)

Bengt Nilsson (S)

Johannes Jonsson (SD)

Mikael Östling (M)

Maria van Beek (C)

Rune Högberg (L)

Anna-Maria Busk (V)


Ersättare


Erik Gustafsson (M)

Jörgen Lind (M)

Brita Sohlin (M)

Camilla Nygård-Eriksson (S)

Birgitta Örjas (S)

Lars Nyman (S)

Per-Gunnar Engemoen (SD)

Lena Lilliér (Lpo)

Göran Tenn (C)

Thomas Ericsson (L)

Lars-Erik Bech (V)


3 Mars 2024