Logotyp för Malung-Sälens kommun

Vårfloden ger översvämningar

Högt vattenflöde i Västerdalsälven

Boende i översvämningskänsliga områden uppmanas att ta bort ägodelar från källargolv och utsatta utrymmen samt täta golvbrunnarna.

Tätningslock för golvbrunnar finns att hämta på Brandstationen i Malung och biblioteket i Sälen. Kommunen tillhandhåller inte pumpar för privata fastighetsägare utan hänvisar till fackhandeln.

Trots det varma väder som varit är det fortfarande mycket snö kvar i norra delarna av kommunen och det innebär en risk för översvämningsproblem innan vårfloden är över.

Vattenflödet i Västerdalälven är högt, och med nuvarande prognos beräknas flödena kunna stiga något ytterligare innan de börjar vända neråt. Stämmer prognosen kan vårfloden börja kulminera under senare delen av v. 20.

Kommunen följer utvecklingen och har beredskap om åtgärder behöver vidtas.

Skulle prognosen ändras och vi får in ett kraftigt regn över Västerdalälvens avrinningsområde kan det snabbt leda till kritiska nivåer. Västerdalälven är i stort sett oreglerad och vattennivån kan därför stiga snabbt.

Broschyr med tips och råd för fastighetsägare Pdf, 7.7 MB. som kan vara bra att tänka på vid höga flöden.

Mer info om vårfloden hos Länsstyrelsen Dalarna. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Video från Malungs camping 15 maj 2023. Foto: Lars Bälter

22 Juli 2024