Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Utbildning i första hjälpen vid psykisk ohälsa

Instruktörer är Katarina Holland, Sofia Wigg och Sabina Jansson (infälld).

Nu utbildas medarbetare inom socialförvaltningen i första hjälpen till psykisk hälsa.

Det här utbildningsprogrammet heter MHFA som står för Mental Health First Aid, alltså första hjälpen till psykisk hälsa. Några av syftena är att avdramatisera och öka kunskapen om psykisk ohälsa. Genom ökade kunskaper kan man hjälpa till att hantera en psykisk kris tills den drabbade kommer under professionell hjälp.

– Målet är att trygga de vi utbildar att agera för sina medmänniskor, säger instruktören Sabina Jansson.

– Den psykiska ohälsan ökar i samhället. Det är lika viktigt för oss att ha kunskap om hur vi kan ge första hjälpen vid psykisk ohälsa som det är att ha kunskap om hur vi ger första hjälpen vid fysisk ohälsa och det är därför vi satsar på att successivt utbilda all personal inom socialförvaltningen, säger Marie Olsson, socialchef.

Utbildningsinstruktörernas uppdrag nu är att under en tvåårsperiod utbilda all personal inom socialförvaltningen. I nästa steg är det möjligt att även sprida detta till övriga delar av kommunen.

BLEUS

BLEUS är de fem stegen i handlingsplanen som ingår i utbildningen.

 • Bedöm situationen – ta kontakt
 • Lyssna öppet och fördomsfritt
 • Erbjud stöd och information
 • Uppmana personen att söka professionell hjälp
 • Stöd personen att söka andra resurser.

Marie Olsson, socialchef

Sidan uppdaterad: 2023-05-10

Fler nyheter

 1. 30 november 2023

  Tyvärr kommer inte kommunen att erbjuda gratis sandningssand till invånarna i vinter som tidigare år.

 2. 29 november 2023

  Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman, förskolan ska då lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, g...

 3. 15 november 2023

  Vår nya förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen är Lars Kratz från Leksand.