Logotyp för Malung-Sälens kommun

Valborg - att tänka på innan eldningen

Värna djuren och elda säkert.

Kolla så inga djur gömmer sig i högen och innan du eldar en större brasa, meddela räddningstjänsten.

Tänk på detta innan du eldar

Innan du eldar en större brasa ska du alltid anmäla det till räddningstjänsten på telefonnummer 0280-182 60. Detta för att bland annat undvika onödiga utryckningar (gäller året runt.)

Bra att tänka på för dig som anordnar majbrasa

 • Den som anmäler eller tänder brasan är alltid ansvarig och ska stanna kvar på platsen tills elden släckts eller brunnit ut.
 • Välj en lämplig plats för bålet. Det bör vara minst 50 meter mellan elden och närliggande byggnader eller vegetation.
 • Placera bålet på ett sådant sätt att det med tanke på vindriktningen inte stör grannar eller kringboende med nedsmutsning eller besvärande lukt.
 • Undvik stora bål, elden bör inte vara större än 6 meter i diameter och 3 meter hög.
 • Ett område om 5 meter kring bålet ska röjas från torrt gräs och annat brännbart material. Området ska dessutom vattnas vid behov.
 • Elden ska endast innehålla rena fibrösa material som trä och papper. Tätt packat trädgårdsavfall, löv, gräs och liknande bör undvikas då det kan leda till kraftig rökutveckling.
 • Det är inte tillåtet att elda plast, gummi, hushållsavfall, impregnerat eller målat virke och annat osorterat skräp då det kan orsaka besvärlig lukt och giftig rök.
 • Vidta åtgärder som hindrar allmänheten att komma för nära elden.
 • Vid behov ska särskilt bevakning anordnas vid närliggande byggnader, tät vegetation eller liknande i vindriktningen.
 • Det ska finnas brandredskap tillgängligt på eldningsplatsen, till exempel en vattenslang som når bålet, vattentunna med hinkar eller handbrandsläckare. Använd en kratta för att kratta isär den sista glöden så blir det lättare att släcka elden.
 • Se till att du enkelt kan larma räddningstjänsten vid behov. Telefonnummer vid nödsituationer är 112.
 • Lämna aldrig elden utan tillsyn!

Värna djuren

Innan majbrasan tänds på valborgsmässoafton är det viktigt att kontrollera att inga djur gömmer sig bland grenarna.

För små harungar, igelkottar och fåglar är majbrasan som fått stå och samla på sig grenar och ris under en längre tid den perfekta boplatsen: det är både tryggt och ombonat. Men brasan blir snabbt en dödsfälla för djuren som byggt bon till sig och sina ungar när den tänds. Igelkotten har dessutom en tendens att vid fara rulla ihop sig till en boll och inte fly undan elden.

 • Om brasan inte är för stor, flytta den ett par meter. Om den inte går att flytta – försök att lyfta upp rishögen och se om där finns några djur.
 • Stampa i marken, peta med en kratta eller en gren eller försök att ”skaka” högen. Förhoppningsvis skräms djuren ut och tar sig bort från platsen.
 • Var ute i god tid, gör åtgärderna ovan flera timmar innan brasan är tänkt att tändas.

Trevlig valborg!

19 Juni 2024