Logotyp för Malung-Sälens kommun

Nu tas Målbild 2027 fram

Den här veckan knyter vi ihop säcken på arbetet med Målbild 2027.

För två veckor samlades våra förvaltningschefer och kommunala bolag för att ta fram förslag på verksamhetsmål och indikatorer till målbilden.

Idag presenterade förvaltningscheferna ett förslag på Målbild 2027 för den politiska majoriteten och gjorde de sista justeringarna.

Nästa steg är att Målbildsdokumentet nu ska behandlas i KSAU i april och kommunfullmäktige i maj.

Här kan du läsa nuvarande Målbild 2023. Pdf, 1.2 MB.

23 Maj 2024