Logotyp för Malung-Sälens kommun

Gruppträffar i Lima om bra relationer med barn

V.19 kör vi igång gruppträffar i Lima som främst riktar sig till föräldrar med barn 3-12 år.

Gruppträffarna handlar om starka band mellan barn och föräldrar som är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt.

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna. Det är det ABC:s gruppträffar handlar om (Alla Barn i Centrum).

Plats, datum och tid

Träffarna kommer hållas en gång i veckan med start 9 maj kl. 18.00-20.00/20.30 på Insidan, Lima kyrka.

Träff 1: Visa kärlek, tisdag 9 maj

Träff 2: Vara med, tisdag 16 maj

Träff 3: Visa vägen, torsdag 25 maj

Träff 4: Välja strider,torsdag 1 juni

Kursen är gratis och vi bjuder på fika!

Lokalen "Insidan" ligger vid Lima kyrka.

Föranmäl dig till Gustav eller Lotta (kontaktuppgifter finns längst ned på sidan) senast 1 maj.

Innehåll i ABC

Egentligen krävs ingen forskning för att övertyga oss om att bra relationer med våra barn är viktiga. Det vet vi redan. Däremot är det inte alltid så självklart hur vi åstadkommer det. De flesta av oss föräldrar kan känna igen oss i vardagssituationer där relationerna sätts på prov.

Hur hanterar vi bråk och protester? Hur undviker vi stressiga situationer? Hur kan vi förebygga konflikter? Hur skapar vi harmoni kring matbordet? En sak är säker - ingen förälder är ensam om dessa funderingar.

På träffarna tar vi del av varandras erfarenheter och av forskning. Mellan träffarna över vi på innehållet hemma med våra barn.

Innehåll

Träff 1 – Visa kärlek

  • Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Diskussioner och enkla övningar kring att ha fokus på det som fungerar.

Träff 2 – Vara med

  • Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar kring hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.

Träff 3 – Visa vägen

  • Hur kan man tillämpa ett lugnt föräldraskap?
  • Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan ilska hanteras? Diskussioner och enkla övningar kring att vara en förebild för sitt barn.

Träff 4 – Välja strider

  • Hur kan tjat och skäll i familjen minskas?
  • Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Planering framåt med fokus på hur ABC kan användas i vardagen.

Bakgrund

Barn har rätt till liv och utveckling samt att säga sin mening och få den respekterad. Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut. Detta går att utläsa ur FN:s barnkonvention som beskriver barns rättigheter. Denna är en utgångspunkt för föräldraträffarna ABC – Alla Barn i Centrum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Under föräldraträffarna ingår till exempel att reflektera kring hur barnet kan ha upplevt olika situationer, att visa kärlek till sitt barn utifrån barnets behov och att bekräfta barnets känslor.

Materialet är baserat på forskning om föräldraskap som sammanställts av Karolinska Institutet och Stockholms Stad. Syftet är att erbjuda hjälp och vägledning till föräldrar. I forskningen hittar vi inte svar på vad som passar för ett enskilt fall, men den kan ge information om vad som fungerar bäst för flest. ABC-materialet är också utformat med hänsyn till intervjuer och enkäter om föräldrars önskemål.

Föräldrar uppgav i dessa framförallt att de ville utbyta erfarenheter med andra föräldrar. Många föräldrar vill också ha hjälp med att sålla bland all den information om föräldraskap som finns tillgänglig idag.

Kontakt

25 Juli 2024