Logotyp för Malung-Sälens kommun

Möjlighet till jakträtt i kommunen

Som folkbokförd i Malung-Sälens kommun har man möjlighet att arrendera jakträtt i något av de viltvårdsområden där kommunen har jakträtt i mån av tillgång.

Upplåtelsen kan gälla älg, småvilt m.m och upplåtelsen sker till marknadsmässigt pris.

Just nu pågår nytecknande av jakträttsupplåtelser för kommande jaktsäsong. Redan befintliga jakträttsupplåtelser löper på som tidigare om de inte sägs upp.

Intresseanmälan och frågor om jakträttsupplåtelser besvaras av skogsförvaltare Jan Olof Larsson: janolof.larsson@malung-salen.se

OBS! Skicka in din intresseanmälan senast 31 mars.

Skogsförvaltare Jan Olof Larsson.

3 Mars 2024