Logotyp för Malung-Sälens kommun

Här är nya miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens sammanträde 1 mars 2023.

Idag träffades den nya MSN för mandatperiodens andra sammanträde.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ansvarar bl.a. för kommunens arbete inom plan- och bygglagen (PBL) och angränsande lagstiftningar, förordningar och föreskrifter.

  • planfrågor
  • bebyggelsefrågor
  • byggnadslov
  • miljöskydd
  • hälsoskydd
  • livsmedel
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

MSN består av 9 ledamöter och 9 ersättare.

Ledamöter


Jörgen Lind (M) ordförande
Tel. 070-714 90 50
jorgen.lind@malung-salen.se

Andreas Möllenberg (SD) vice ordförande
Tel.
andreas.mollenberg@malung-salen.se

Lars Gudmundsson (M)

Fredrik Sköldin (M)

Lars-Göran Gustafsson (S)

Lars Nyman (S)

Helge Klar (S)

Anders Westerlund (C)

Tomas Isaksson (Lpo)


Ersättare


Ulf Andersson (M)
Tel. 070-395 26 24

Mattias Johansson (M)

Sören Bjurström (M)

Monica Landström (S)

Håkan Oskarsson (S)

Elin Sandgren (S)

Lars Magnusson (SD)

Thomas Ericsson (L)

Peter Melin (Lpo)


23 Maj 2024