Logotyp för Malung-Sälens kommun

Nu textas våra fullmäktigemöten

Från och med nu kommer våra fullmäktigemöten att ha undertext för att bli mer tillgängliga för tittarna.

Igår kväll hölls årets första fullmäktigesammanträde och från och med nu kommer de inspelade webbsändningarna att vara undertextade.

– Nu blir det enklare för människor med t.ex. hörselnedsättning att ta del av de politiska ärenden som behandlas i fullmäktige, som ju är kommunens högst beslutande organ och på ett mer tillgängligt sätt ta in debatterna mellan våra politiker, säger kommunikationschef Frida Liljequist.

Se senaste fullmäktige här:

3 Mars 2024