Logotyp för Malung-Sälens kommun

Här är nya BUN 2023-2026

Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 20 feb 2023.

Idag träffades den nya barn- och utbildningsnämnden för mandatperiodens andra sammanträde.

  • förskola och fritidshem
  • grundskola
  • gymnasium
  • fritidshem
  • vuxenutbildning
  • integration

Nämnden ansvarar för att kommunala och nationella mål förverkligas i kommunens alla förskolor, annan pedagogisk verksamhet, förskoleklasser, fritidshem, grund- och gymnasieskola samt särskola.

 

Barn- och utbildningsnämnden

BUN består av 9 ledamöter och 9 ersättare.

Ledamöter


Erik Gustafsson (M) ordförande
Tel. 0280-186 66
erik.gustafsson@malung-salen.se

Agneta Åhs-Sivertsen (C) 1:e vice ordförande
Tel. 072-167 34 19
agneta.ahssivertsen@malung-salen.se

Bengt Nilsson (S)

Ulla-Britt Fahlström (S)

Torbjörn Korsell (S)

Eleonor Svensk (M)

Hanna Bloemer (M)

Katarina Larsson (SD)

Mathias Jonasson (Lpo)


Ersättare


Bo Olsson (S)

Birgitta Örjas (S)

Anneli Johansson-Tauni (S)

Fredrik Vikman (M)

Brita Sohlin (M)

Kristina Bäckman (M)

Olof Larsson (SD)

Emelie Fjelldal (Lpo)

Karin Ek-Lissbol (V)


13 Juli 2024