Logotyp för Malung-Sälens kommun

Här är kommunens revisorer

Fr. v. Skol Birgitta Olsson (S), Moa Källén (oberoende), Sten-Inge Eriksson (oberoende) och Jan Kapla (oberoende). Saknas på bilden gör Peter Dismats (oberoende).

Fem revisorer finns i kommunen, några är helt nya och några har varit med förr. 

Revisorerna ska bland annat granska nämnderna och de kommunalt ägda bolagen utifrån hur verksamheten sköts, att den sköts ekonomiskt tillfredsställande, att räkenskaperna är rättvisande och att internkontrollen är tillräcklig.

Revisorerna

  • Sten-Inge Eriksson (oberoende), ordförande
  • Skol Birgitta Olsson (S), vice ordförande
  • Peter Dismats (oberoende)
  • Moa Källén (oberoende)
  • Jan Kapla (oberoende)

I veckan har Moa, Skol Birgitta, Jan och Sten-Inge varit på utbildning i Borlänge.

– Detta är ett spännande och lärorikt uppdrag där vi får se alla delar av kommunens verksamhet och träffa många intressanta människor, säger Moa Källén.

– I grunden går vårt uppdrag ut på att värna demokratin här i Malung-Sälen kommun och vi vill gärna att alla i kommunen, från invånare och anställda till nämnder och styrelser ska veta att vi finns och vad vi gör, säger Moa Källén.

3 Mars 2024