Logotyp för Malung-Sälens kommun

Landshövdingen besöker näringen i Sälen

Besök på Scandinavian Mountains Airport. Kommunens representanter är kommunchef Christina Holback, Hans Unander (S) och Mikael Östling (M).

Den här veckan besöker vår nya landshövding Helena Höij näringslivet i Sälenfjällen.

På onsdagen arrangerades enskilda möten med anläggningarna Kläppen, SkiStar och Stöten för att presentera sina verksamheter för landshövdingen.

Ett av syftena med tvådagarsbesöket är att ha dialog med skidanläggningarna bl.a. kring vad som är viktigt för fortsatta utvecklingen för att kunna vara en ledande besöksdestination samt hur oron i omvärlden (kriget i Ukraina, inflation, ränteökningar, energipriser m.m.) påverkar näringens verksamheter.

Från länsstyrelsen Dalarna medverkade landshövding Helena Höij, länsrådet Camilla Fagerberg Littorin och fyra avdelningschefer.

Landshövding

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses ofta i ett sexårigt förordnande, som i vissa fall kan förlängas. Landshövdingen ska samordna den statliga verksamheten i länet, följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

Helena Höijs förordnande som landshövding i Dalarnas län startade den 1 november 2022.

20 Juni 2024